PROTETYKA

PROTETYKA

Jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia braków większej liczby zębów, możemy zaproponować kilka wariantów leczenia. Mogą nimi   być uzupełnienia stałe, wykonywane w laboratorium protetycznym, a następnie mocowane w jamie ustnej pacjenta, przy pomocy cementów protetycznych. Są to mosty, korony, licówki, inlay, onlay, endokorony.

Inlay oraz onlay to wkład i nakład stanowiące alternatywne rozwiązania dla bardzo rozległych wypełnień (plomb), przy dużych zniszczeniach twardych tkanek zęba. Wykonuje się je w laboratorium protetycznym na podstawie wycisku.

Są to rozwiązania estetyczne, trwałe i wzmacniające nasz zniszczony ząb. Najczęściej stosujemy taką formę odbudowy przy utracie tkanek twardych zębów trzonowych i przedtrzonowych.

Innym rozwiązaniem są uzupełnienia ruchome, czyli takie, które można i trzeba wyciągać z jamy ustnej celem higienizacji. Są to protezy osiadające całkowite, częściowe, protezy szkieletowe, szynoprotezy.

Protetyka jest działem stomatologii o dużych możliwościach. Potrafimy łączyć prace ruchome ze stałymi i takie uzupełnienia wykonujemy po konsultacji i ocenie stanu zębów.